danh mục sản phẩm

thông tin & sự kiện

hỗ trợ trực tuyến


Giấy Nhám Cuộn 4SDSản phẩm dùng cho ngành:

-  Xưởng gỗ: định độ dầy hàng trắng, hàng trét mac tic, hàng sơn lót PE

-  Xưởng xe hơi: sơn tỉnh điện, sơn lót, sơn công đoạn giữa

-  Xưởng nhạc cụ: định độ dầy hàng trắng, hàng sơn lót PE