danh mục sản phẩm

thông tin & sự kiện

hỗ trợ trực tuyến


Giấy nhám đĩa AOSản phẩm dùng cho:

-  Loại trừ các ba via hàn trong khâu hàn của xưởng xe hơi

-  Mài đi lớp sơn củ trong xưởng sửa chữa xe hơi

-  Loại trừ ba via đường hàn trong xưởng đóng tàu

-  Điêu khắc trong các xưởng gỗ