danh mục sản phẩm

thông tin & sự kiện

hỗ trợ trực tuyến


Giấy nhám tờ ARCSản phẩm dùng cho ngành:

-  Chà kim loại thông thường.

-  Chà tay đồ gỗ nội thất, chà sơn lót và sơn bề mặt hàng trắng

-  Chà sơn lót, mac tic hay chà nhám nước trong xưởng sửa chữa xe hơi.

-  Chà nhám nước trong sản xuất cần câu sơi thủy tinh, nón bảo hiểm, du thuyền