danh mục sản phẩm

thông tin & sự kiện

hỗ trợ trực tuyến


Keo 502 3sSản phẩm keo 502 3s chuyên sử dụng trong các ngành sản xuất mây tre, gỗ. Khả năng dính nhanh trong vòng 3s, mối dính bền.